Otirači | Automatska autopraonica
Dežurni telefon:

Nekarakerizzirano

Poliranje vozila

S vremena na vrijeme dobro je da se automobil ispolira posebnom pastom za osvježavanje boje i uklanjanje eventualnih ogrebotina.
Samo poliranje se obavlja u kombinaciji strojnog i ručnog poliranja sa 3M Pastom za poliranje.
Pasta se utrljava spužvom na lak vozila i time se stapa sa lakom i potpuno ga osvježava.
#herc #praonaherc #autopraonica #carwash #clean #shiny #carcare#zagreb #carwashing

 

Odgovorite