Otirači | Automatska autopraonica
Dežurni telefon:

Autopraonice

Vito Mercedes

Ono kada Vam na pranje dođu dva prekrasna Vito Mercedesa ..
Fer cijena pranja.
Vanjsko pranje već od 30-35 ili 40 kn..

 

Odgovorite